Hírek az ISO 9001 és az ISO 14001 felülvizsgálatáról

Késhet a legfontosabb irányítási rendszerek kiadása?
Az, hogy az irányítási rendszerek szabványaiban a szakaszok száma és címe azonos, továbbá egyes szövegrészek is azonosak, már eléggé ismert és elfogadott tény. Az egységes szerkezetű ISO 9001 és ISO 14001 szabványok nemzetközi tervezetét (DIS, Draft International Standard) az ISO tagtestületei 2014 év végén elfogadták. Így már nyitva áll az út a végső tervezetek (FDIS) előtt. A korábbi ütemterv alapján a végső tervezetek megjelenését már 2015 márciusára prognosztizálták. A beérkezett számos hozzászólás megoldása és a véleménykülönbségek elsimítása azonban időigényes feladat.

Az ISO/DIS 9001:2014-re érkezett több mint 3000 hozzászólást az ISO/TC 176/SC 2 illetékes munkacsoportja már 2014 novemberében elkezdte tárgyalni és 2015 februárjában Vilniusban folytatta. A végső tervezet előzetes angol nyelvű szövege valószínűleg áprilisban elkészül. Mivel az új szabványban a tervezés (6. fejezet) és a működés (8. fejezet) nagyobb hangsúlyt kap, a hozzászólások zöme is ezeket érintette. A jelenleg érvényes szabvány szerinti folyamatkövetelmények megmaradtak, de kiegészültek a kockázatok felmérésével és kezelésével. Ez nagy előrelépés a jelenlegi kiadáshoz képest, amely csak a szabvány bevezetésében említette meg a szervezet környezetével kapcsolatos kockázatokat. Meg kell jegyezni azonban, hogy a kockázatnak az SL melléklet szerinti fogalma nem teljesen azonos az ISO 31000:2009 (Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek) szerinti meghatározással, és másként került be az ISO/DIS 9001-be is. Ugyanakkor a szakkifejezések témakörében érkezett hozzászólások megoldása nem fogja hátráltatni a szabvány megjelentetését, mert az ISO/TC 176/SC 2 tagországok körében végzett külön szavazás eredményeképpen a szakkifejezések és meghatározások szakaszt kiveszik az ISO 9001 szabvány új kiadásából, majd azokat a szintén felülvizsgálat alatt lévő ISO 9000 fogja tartalmazni. Jelenlegi ismereteink szerint az ISO/FDIS 9001 végső szabványtervezet szavazása 2015. július elején kezdődik, és elfogadása esetén a szabvány megjelenése leghamarabb 2015 szeptemberében várható. Az ISO/TC 176/SC2 nemzetközi műszaki bizottság 2015. március 21-én 1 hónapos határidővel szavazást indított arra vonatkozóan, hogy párhuzamosan kidolgozzák-e az ISO/TS 9002 Minőségirányítási rendszerek. Irányelvek az ISO 9001:2015 alkalmazásához műszaki előírást és felülvizsgálják-e  az „ISO 9001 for Small Businesses" kisvállalkozások számára készült ISO Kézikönyvet. Több tagország ugyanis nem találta jelentősnek a két dokumentum alkalmazási területe közötti különbséget.

Az ISO/DIS 14001-re kb. 1300 hozzászólás érkezett, melyeknek a negyedét sem tudta eredményesen lezárni az illetékes munkacsoport az ez évi februári ülésén. A következő ülésük áprilisban lesz, ahol folytatódik a hozzászólások megtárgyalása. Itt is arra számíthatunk, hogy az ISO/FDIS 14001 végső szabványtervezet szavazása 2015. július-augusztusban lesz, és a szabvány várhatóan ez év szeptemberében megjelenik, bár ez az időpont elég bizonytalan. A szabvány újításai közé tartozik a nagy vitákat kiváltó compliance obligations megfelelési kötelezettség bevezetése, amely az önkéntes vállalások és a kötelező szabályozói követelmények valamiféle egybeolvasztása. Szintén új elem a szervezet ellenőrzési körének kiterjesztése (a termék felhasználásával, az életvégi kezeléssel kapcsolatos környezeti hatásokkal) és a kommunikáció megerősítése.

Az átdolgozás során a szakértők véleménye egyre inkább az, hogy az új ISO 9001 és ISO 14001 kimunkált, jól használható szabványok lesznek.

Cikk forrása: http://www.mtsz.hu

Kép forrása: http://www.mtsz.hu