A minőség megéri nagyban is

231 7A Gazdasági és Üzleti Kutatások Központja (CEBR) jelentésben dolgozza fel, mennyiben járulnak hozzá a minőségmenedzsment kezdeményezések a vállalkozás, így az adott nemzetgazdaság fejlődéséhez?
A kutatásból megállapították, hogy a minőségi kezdeményezések a szervezet teljesítményére gyakorolnak is és a nemzetgazdaságra is hatást gyakorolnak: a GDP, az adóbevételek és a foglalkoztatottság változását figyelve. A minőségmenedzsment hatékony alkalmazása továbbra is hozzájárul az érintett ország gazdasági eredményeihez és gazdasági növekedéséhez. A megállapítások az Egyesült Királyságokon kívül elmondhatók más országok gazdaságára is. A minőségmenedzsment területén tett kezdeményezések hatásaihoz időre van szükség: hiszen közép- és hosszú távú megtérülésre lehet számítani.

A kutatás 120 gazdasági és üzleti egység bevonásával készült, amely során megvizsgálták a minőségügyi programok eredményeit, hogy a vállalkozások milyen ösztönöző programokat tettek a minőségmenedzsment fejlesztéséért, és milyen terveket fogalmaztak meg. A vizsgálat azt mutatja, hogy szervezeti költségek 4.8%-kal csökkentek átlagosan. A megkérdezettek 93%-a egyetértett azzal, hogy a minőségmenedzsment fontos sikertényező és konzisztensen támogatja a fejlődést. Az ügyfelek megtartását és elégedettségük javítását eredményezi. A válaszadók kétharmada nyilatkozott úgy, hogy következményeket von maga után az, ha a minőségcélokat elhanyagolják, ha  azok nem teljesülnek. Növelni kell az irányítási rendszerekbe való invesztálást, legalábbis a megkérdezettek 37% szerint, az ilyen jellegű befektetéseket, így pénzügyileg is hajlandóak ösztönözni a termelésben dolgozó teameket.

Az eredmények szerint, amennyit a szervezetek minőségmenedzsment programokra költöttek, az hatszoros árbevételt produkált, 16-szorosan térült meg a költségcsökkentésben és háromszorosan a profitban. Ezen kívül fontos megjegyezni, hogy a minőségmenedzsment nemcsak az ügyfelek, hanem a munkatársak megelégedettségét is javítja, ami szerepet játszik az értékpapírok értékemelkedéséhez is. A kutatásból kitűnik tehát, hogy a befektetések kedvező megtérüléséhez (Return on Investment, ROI) a minőségmenedzsment következetes fenntartása vezet.
Készült: a Rup Stauffer and Debra Owens: Lasting impression. Quality Progress, November 2012, pp. 24-29 alapján