Energiairányítási rendszerek


231 28Jelen cikksorozat az irányítási szabványok egyik talán leglényegesebb alfajtájával, az energetikai irányítással foglalkozik. Az irányítási rendszerek ezen típusa több érdemi szempontot is lefed a vállalati progresszió területén. Először is az energia megtakarítást valósítja meg egy helyesen megtervezett rendszer. Azaz pénzt spórol a szervezetnek. Másodszor az energia hatékonyságot növeli. Ezt legegyszerűbben a termelés optimalizálásaként, majd annak növeléseként lehet használni. Harmadszor, a tudatos energia felhasználás fejlesztése okán kerülhet szóba az energetikai szabályozás. Itt a termelés kontrolláltsága és a környezettudatosság nélkülözhetetlen értékeivel tudnánk a legrelevánsabban érvelni a bevezetés és folytonos felhasználás mellett.Láthatjuk, hogy a fenti tulajdonságok elengedhetetlenek egy kis virágüzlettől kezdve egészen a legkorszerűbben robotikával felszerelt óriásgyárak zökkenőmentes mindennapjaihoz.

Az alapelvek tehát bárki számára világosak és érthetőek. De mégis milyen evolúciót követnek az energiairányítási szabványok, hogy ezeket minél hatékonyabban, felesleges munkarészek nélkül megvalósíthassák?

2012 márciusa óta az ISO bevezette 50001-es szabványát. Hasonló orientáltság és eszközrendszer már korábbi szabványokban is fellelhető volt. Azonban az új szabvány egyik nagy novuma az egyszerűsége. Már egy ideje megfigyelhető a nemzetközi szabvány tervezésben a cikornyák leborotválását, a feleslegek kiküszöbölését célzó trendek. Egyre inkább egységesebb és világosabb szerkezeti modellek kerülnek kialakításra a minőségirányítás területén.

Az egyszerűsítés okai

Talán a legfontosabb oka a rendszerek egyszerűsítésének az azok internalizálási hajlandóságának drasztikus emelése. Azaz minél inkább átlátható és befogadható legyen a tervezett vagy karbantartott minőségbiztosítás egy vállalat valamennyi szintjén tevékenykedő munkatársnak, legyen az a top menedzsment vagy egy részmunkaidős gyakornok. Fontos, hogy a munkájukat megkönnyítő, mankókat támasztó keretekre ne gyomorgörccsel gondoljanak. Ne felesleges papírmunkát és céltalan protokollokat lássanak benne, hanem ismerjék és értsék azok lényegét. Létfontosságú, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek vele, miben segítenek nekik ezek az iránymutatások, hogyan teheti könnyebbé a munkában töltött időt. Itt nagy szerepe van a vezetésnek és a minőségirányítási tervezőnek is. Ugyanis amennyiben nem sikerül a dolgozókban ezt a passzív ellenállást, ezt a meg nem értettségből származó (téves) idegenkedését leküzdeni, a legtökéletesebb minőségirányítás sem nyújthat érdemi segítséget a cégnek és munkatársainak céljaik elérésében.

A másik fontos cél a különböző minőség hatékonysági struktúrák közös platformra vitele. Azaz minél inkább egységes és összeilleszthető szerkezetet megvalósítani a különböző szabványoknak. Minél inkább egymásba integrálhatók a különbözőféle rendszerek, annál könnyebb a cégek munkafolyamatainak ellenőrzése, kiértékelése, fejlesztése. Ezt felismerve a minőségirányítási szakemberek egy közös vízión dolgozva fejlesztik a legújabb szabványokat.

Hol vagyunk, honnan indulunk? Mire van szükségünk?

Lényeges különbsége az új szabványnak a régebbiekhez viszonyítva, hogy nem csupán javallott, hanem szükséges a bevezetéskori alapállapot szakszerű regisztrálása. Józan ésszel belátható és a tapasztalatok is igazolják, hogy valamely tervezett rendszer bevezetését megelőző felmérés hiánya komoly rendszerhiátusok eredője lehet. Egy hanyagul vagy sehogy sem felmért origó igenis megbosszulja magát. Ugyanis ha nem tudjuk hol állunk, merre nézünk, akkor megvalósítható célt sem tudunk kijelölni magunk számára.

De ki tud segíteni?

Érdemes az új rendszer még egy pontjáról beszélni. A friss szabvány szükségesnek tekinti a bevezetéshez és a működtetéshez energetikai szakember közreműködését. Berzenkedhetnek ugyan a szisztémát félvállról vevő cégtulajdonosok, de különösebb magyarázatot nem igényel a kikötés. Lényeges, hogy az energetikai szabályozás kidolgozásában, ebben a fontos szegmensben egy szakértő, megfelelően képzett munkatárs is jelen legyen. Bár nincs új különleges követelmény, megérthető, hogy megálmodott rendszerünk életre hívását és gondozását nem bízhatjuk akárkire.