Az energia politika Európában

europe 633476 1280Európa közössége mindig is kiemelten kezelte a környezettudatosság kérdését. Habár helye van a fanyalgók kritikáinak, melyek a meg nem valósított és a hanyagul követett projekteket illetik, mégis láthatóak a törekvések.

 
Rövid történeti áttekintés

A 1968-as alapítású Római klub 1972-ben lépett igazán a figyelem középpontjába. Már a kezdetektől felhívták a figyelmet a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a fenntartható fejlődés programjaira. Ezek a jelszavak azóta obligát részei minden magát valamire is tartó gazdasági egyesülés irányadó tervezeteinek. Európa, mint a világ legjelentősebb energiahatékonysági piaca a 2011-ben globálisan megvalósult energiahatékonysági projektekben 40%-os részesedést tudhatott magáénak. Ezt a szerepét tovább szeretné őrizni és a gazdasági integrációját energetikai unióval mélyítené tovább. Az Európai Bizottság ezért kiemelten használ a jövőbe mutató környezet, éghajlat és energia politikai eszközöket. 2010-ben jelent meg az EU energiastratégiája, mely célul tűzte ki, hogy 2020-ig 20%-os energiahatékonyság növekedést ér el, 20%-ra növeli a megújuló energiaforrások részarányát valamint 20% alá csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Továbbá az energiahatékonyság kiemelt szerepe révén kiadásra került 2012 októberében a 2012/27/EU jelzésű irányelv, melyet a tagállamokban is jogerőre hoztak.

A magyarországi helyzetről

Az ISO 50001 szabványnak már 2012-ben megjelent a magyar fordítása, energiairányítási szabványok használatára pedig elkezdődött az ösztökélés. Az energia megtakarítási potenciál kihasználása érdekében kidolgozásra kerültek a kis és középvállalkozásokat energetikai auditra ösztönző programok, valamint kötelező érvényűek lettek a nagyvállalatok – 250 fő alkalmazott vagy 50 millió eurós árbevétel - számára a négyévenkénti energetikai ellenőrzések vagy az ISO 50001 szabvány tanúsításának beszerzése.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és néhány egyetem közös projektjeként lett létrehozva 2011-ben a Virtuális Erőmű Program. A program lényege – az EU törekvéseit internalizálva - 2020-ra egy 200MW fosszilis erőmű kapacitásával egyenértékű virtuális erőmű igazolt megtakarításokból történő felépítése. A szervezet pályázataként az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat az élenjáró vállalatok mellett intézményeket és szakembereket is díjaz.

Az energiahatékonyság országos növelését célozza az Otthon Melege Program is, mely a háztartási gépek magasabb energetikai besorolású cseréjéhez nyújt anyagi támogatást.
Regionális szintű kezdeményezés a 2006-ban alakult Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége. A jelenleg 21 tagot számláló szakmai szövetség célja, hogy előre mozdítsa az önkormányzatok hatékony energiagazdálkodási gyakorlatát.

Látható, hogy vannak támogatások és ösztönzések szép számmal. Azonban a számok azt mutatják, hogy Magyarország sereghajtó az európai országok sorában energiairányítás terén is. Ennek megváltozásához a – már most is látható csekély számú – pályázat és támogatás növelése, valamint – ezt talán még fontosabb is – az irányítási rendszerek ismertetése, azok előnyeinek bemutatása a szélesebb közönség számára. Egy kiterjedtebb és szervezettebb energiaügyi edukáció az egész nemzet épülésére válna.