A mérhetőség kérdése és ténye az új energia irányítási rendszerekben

ID 100217459Már sok szó esett a mérések fontosságáról, a hiteles adatok relevanciájáról. Most nézzük át röviden, milyen rendszerben képzeli ezt egy új szabályozás.

2015 decemberéig kötelező az energetikai audit a 250 főnél nagyobb létszámú vállalatoknál vagy az 50 millió Euro éves árbevételt elérő cégeknél, tehát a KKV-nak nem minősülő szervezeteknél. A négy évenkénti energetikai auditot kiválthatja az ISO 50001 tanúsítottság.
Milyen segítség várható ettől?

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy inkább egy preventív, a hibákat elkerülő szabályozási rendszert alkottak meg. Ezek azonban ritkán tudták észlelni a bekövetkezett hibát. Az ellenőrzések elvontsága és az irányelvek túl általános volta következtében a mérések sok esetben hatástalanok voltak vagy nem a lényegi pontokra irányultak. A mostani szabvány az irányú lépéseket tett, hogy a csorbák felmérése és kiértékelése még hatékonyabb legyen és a felmerülő hibák támpontokat adjanak a fejlesztések irányának.

A rendszerek működése sokkal számszerűbb lett. Nagyobb hangsúly került az elvárások meghatározására. Az ISO 50001 35 alakalommal fogalmazza meg a mérhetőség igényét. Energia irányítás nem jelenthet ugyanazt minden cégnek. Elengedhetetlen, hogy az adott szervezetre szabott tervek és intézkedések legyenek lefektetve és betartva. Az adott vállalathoz illő energiafelhasználás, energiafogyasztás csökkentést és energiapolitikát kell használni a szisztémáknak.

A rendszer dióhéjban

A legelső teendő egy energetikai felmérés szakember segítségével, hogy kiderüljön, hogy áll a vállalat energiagazdálkodása jelenleg. Ez után a teljesítmény mutatókat meg kell tervezni. Meg kell határozni írásban számszerűsítve, hogy a kiindulási értékekhez képest a cég hova szeretne eljutni. A célhoz szükséges lépéseket papíron le kell fektetni és megfelelően kommunikálni a dolgozók felé. Majd a lépéseket a gyakorlatba is átültetni. Az energetikai mutatókat rendszeresen ellenőrizni és mérni. Az mért értékeket kiértékelni. Az információk alapján látható, hogy mennyire jó a rendszer hatásfoka. A hatástalan vagy hibás rendszerelemeket pedig módosítani szükséges.

A számok nem hazudnak

A szabvány bevezetésekor az energia-teljesítmény mutatónak – mely az energia teljesítmény nagyságából és arányából tevődik össze – cégenként világosnak kell lennie. Ily módon juthat a vállalati vezetés olyan egzakt adatokhoz, tényekhez, melyekből egyértelműen láthatja, hogy a használt energiairányítási rendszer hatékony vagy sem.