Különbségek a minőségmenedzsmentben

suit 869380 640Minőségirányítási formák

Nagy különbségek figyelhetők meg az átfogó minőségirányítási modellek palettáján. Az Amerikai Minőségügyi Szervezet (ASQ) Megállapítások 2013 című felmérése helyzetjelentést ad a legelterjedtebb rendszerek piacon belüli részesedéseiből és a szektorok – ipari, szolgáltató - között megfigyelhető eltérésekről. Lássuk, a 22 ország 2000 vállalatát érintő kutatás milyen irányt mutat a hatékonyság és a minőség javítására.A siker titka?

A tartósan tekintélyes bevételeket produkáló cégek élete manapság elképzelhetetlen valamely minőségirányítási keret nélkül. A 10 milliárd dollár feletti éves bevétellel rendelkező vállalatok jelentősen nagyobb mennyiségű belső és külső képzést tartanak minőségügyben dolgozóiknak, mint a kisebb nyereségeket felmutatni képes szervezetek. Jobb üzleti eredményekhez elengedhetetlen a cégek profilja szerint megszervezett minőségirányítás.

Mit tanulhatunk a nagyoktól?

Mely szisztémák a legnépszerűbbek manapság? A nagy szervezetek a Lean, a Sigma Six és az ISO szabványok rendszereit preferálják. A tanulmány adatai bizonyítják az ISO szerinti minőségmenedzsment magas részarányú elterjedtségét. Az ipari vállalatok 78%-a, a szolgáltató szervezetek 52%-a használ ISO szerinti minőségirányítási modellt. Az ASQ felmérése kimutatja, hogy az 1 millió dollár feletti bevétellel rendelkező cégek minőségirányítási rendszerei jelentős arányban ISO alapúak. Csehországban a cégek 83%, Indiában 62%, az USA-ban 60% a részesedés. Még a legalacsonyabb részarányú Finnországban is a cégek 56%-a integrálja működésébe valamelyik ISO szabványt. A tanulmány szerint a legtöbb minőségügyi képzést tartó Németországban – a vállalatok 82% tart általános minőségügyi tréningeket - a szervezetek 77%-a tart ISO-nak megfelelő képzést a vezető munkatársainak. A jelentést olvasva azt is megtudhatjuk, hogy az ausztrál cégek 11%-a semmilyen minőségirányítási képzést nem szervez munkavállalói részére.

Mit mutat az ipari?

Az ipari szféra még mindig élen jár a munkafolyamatok precíz megszervezésében. A jelentés rávilágít, hogy az ipari szektor szereplői jóval nagyobb részarányban használnak valamilyen integrált irányítási rendszert, mint a szolgáltatói szegmensben. Ezen felül a két ágazat minőségügyi jellemzői között a legszembetűnőbb különbségek az oktatások és továbbképzések területén vannak. Egy szolgáltató iparban elhelyezkedett munkavállaló lényegesen kevesebb és eltérő jellegű minőségügyi képzésen vesz részt, mint egy az iparban elhelyezkedett munkatárs. Dolgozóiknak megközelítőleg kétszer annyi Lean és Sigam Six tréninget tartanak az ipari cégek, mint a szolgáltatói vállalatok. Továbbá 30%-kal több az ISO és controlling oktatások száma is.

Miben segíthet nekünk a jó példa?

A kérdőívekkel felmért és kiértékelt közel 2000 vállalat példái sokat segíthetnek a minőségirányítási szisztémák továbbfejlesztéséhez. A feldolgozott adatokat látva emelkedhet a felhasználói hajlandóság a munkafolyamatok modell szerinti szervezésére, valamit a meglévő irányítási kereteket tovább lehet optimalizálni, így támogatva a tökéletesebb üzleti eredmények elérését.

A fenti adatokat publikáló tanulmány csupán első része egy 3 részesre tervezett jelentés sorozatnak. A projekt további részei is a vállaltok minőségirányítási lehetőségeivel foglalkoznak. A kutatás eredményei ingyenesen hozzáférhetőek.