Walter A. Shewhart és a Shewhart ciklus

walter a shewhart2Walter Andrew Shewhart 1891-ben született Illionois-ban. Fizika és matematikai tanulmányokat folytatott, többek között a Berkeleyn. A Bell Telephone’s-nál statisztikusi évei alatt alkotta meg minőségtudományi életművének derekát. Így a méréseknek és a kiértékeléseknek döntő szerep jut minőségügyi doktrínájában. Őt tartják a statisztikai minőségellenőrzés atyjának.

 
Talán leghíresebb metodikájának Shewhart ciklus a neve. Ez tekinthető a PDCA vagy kontroll vagy Deming-ciklus elődjének. Ennek lényege a munkafázisok és a produktum állandó ellenőrzése és fejlesztése. A körforgás elemi komponensei a javítási terv, annak próbája a cselekvés, majd ezek tanulmányozása és a konzekvenciák levonása után a gyakorlat folytatása vagy elhagyása. Az előbbi tevékenységeket Shewhart egy folyamatosan ismétlődő ciklusként tartotta ideálisnak. Mondják, hogy a koncepció Francis Bacon hipotézis - kísérlet - értékelés elméletén alapul.

220px PDCA Cycle.svg

A minőség szabályzás szubsztanciáját a folyamatok szabályzásából eredeztette. Kifejlesztett módszere volt többek között olyan ellenőrző grafikonok – ellenőrző kártyák - használata, melyek megmutatták, hogy mikor kell a munkafolyamatokba beavatkozni. Ezt előre kiszámított határértékek lefektetésével valósította meg. A határértéknek a munkafolyamatban még tolerálható hibahatárokat kellett belőnie, hogy működőképes legyen.

A gyáripari termékek gazdasági minőségellenőrzése című könyve új korszakot teremtett a nagyüzemi minőségirányításban. Munkásságát olyan szakemberek méltatták, mint W. Edwards Deming.

Walter A. Shewhart 1967-ben 75 évesen hunyt el.