Tippek a kockázati térképhez

Mark Moore heat mapA kockázatmenedzsment egyre elterjedtebb lesz gyakorlati referenciái okán. Most az egyik leghatásosabb eszközére vetünk néhány futó pillantást.

A kockázati térkép (risk map) termelési folyamatok során felmerülő kockázatokról ad – preventív, megelőző utólagos, kárenyhítő – útmutatást. Az eszköz használatával megközelítőleges képet kaphat az érdekelt a projektjét fenyegető veszélyekről és azok lehetséges következményeiről. Ezek a következmények levonhatóak még be nem következett és már korábban bekövetkezett káreseményekről. Továbbá megjelöli a tevékenységre leselkedő eredendő és a járulékos, maradvány kockázatokat. Valamint ezek bekövetkezte esetére is protokollokat állít fel.

Mit valósít meg egy jó kockázati térkép?

Először is rendszerezett adatbázisként szolgál a fenyegetésekről. Minél jobban kezelhető és hozzáférhető, annál optimálisabb segítséget fog nyújtani. A kockázatokról egy rendszert állít fel, így növelve a hatékonyságot. A felmerülő hibák folyamatos kontrollingja okán állandó rendszerjavítás valósul meg. Továbbá mélyíti a tervezői, a vezetői és a dolgozói osztályok kockázattudatos attitűdjét. Így tartva fenn az állandó folyamatot, mely a siker kulcsa lehet.

Kockázati körforgás

A kockázatmenedzsment körforgásának lényege, hogy a már azonosított (a priori vagy a posteriori) fenyegetéseket mérhetővé, feldolgozhatóvá, kiértékelhetővé, azaz kiszámíthatóvátegye. Ezt minden esetben alapos felkészülés, megfelelő keretrendszerben történő dokumentálás előzi meg szakértő felügyelet mellett. Barkácsolt kockázati térképpel éppen az elkerülni kívánt károkat nem lehet megelőzni. Azonban egy helyesen összeállított risk map jelentős időt és pénzt spórol meg a vállalatnak. Az első lépés a kockázatok beazonosítása. Utána ezek kiértékelése, elemzése következik. Harmadik fázis a felmerülő kockázat olyan irányítása, mely elkerülhetővé teszi annak megvalósulását. De a tervezetnek kell egy tartalék forgatókönyv is arra az esetre, ha a kár mégis bekövetkezik. Végül ezek katalogizálása, kontroll alatt tartása és kommunikálása cégen belül és kívül, a feladat.

Kockázatmenedzsment Magyarországon

A magyar könyvkiadás, mint oly sok diszciplínával, a kockázatmenedzsmenttel is mostohán bánik. A kevés fordítás is jellemzően a hőskorszakból való, az új könyvek derékhada magyar szerzők tollából való. Amivel csak azért van gond, mert a nemzetközi kitekintés érezhetően hiányzik. Hogy mást nem mondjak az oktatásból.