HLS - Legmagasabb szintű struktúra 2.

A HLS – High-Level Structure a standardizálási formája az ISO irányítási szisztémáknak. Aktualitása többek között a 2015-ös ISO 9001 és ISO 14001 kapcsán merülhet fel. 

Ismételjük át mely területek egységesítését foglalja magában az új szabványok Mellékletének 1. szakasza. Az új rendszerek magukban foglalják, hogy a szabványokat követő szisztémáknak egységes formai követelmények szerint kell megvalósulniuk. A formai azonosság kiterjed többek között a felépítést strukturáló tartalomjegyzékre, a fogalmi apparátusra, szöveges bevezetésekre, cikkelyekre.

Az egységesítés gondolat több problémára is megoldást kínál, melyek a korábbi rendszerekben felmerültek. Régóta bírálják a szabványokat – mind laikusok és mind felhasználók – a dokumentációra fektetett túlzó elvárások okán. Az egységesítés mellett erre megoldást kínál a digitális tárolók szabványba foglalása, mely a nyomatatott dokumentáció – hard copy – elhagyásának egyik alternatívája. Felmerült még a különböző ágazatok eltérő oktatási, vevői és fejlesztési igényeinek összehangolása is. Sok esetben a képzések és a fejlesztések más irányokba vitték az adott szabványokat, melyeket borzasztó nagy munkák árán tudtak csak egymásba integrálni. Az összefoghatatlan rendszerek okozta károk jelentették talán a legnagyobb motivációt, hogy a fejlesztők a közös platform mellett tegyék le a garast, egy olyan struktúra mellett, mely a legmagasabb szinteken képes egységbe szervezni a kereteket. Az elgondolás nagy előnye, hogy a jövő irányítási rendszereinek fejlesztésének is kijelöli az utat. Így a különböző szakágak, különböző területű szisztémái a későbbiekben mind egy közös vázra felépítve kerülnek megkonstruálásra. Ezzel megalapozva a könnyű átjárhatóság vízióját a szabványok között.

Az elgondolás lelke az Annex SL

Annex SL gyakorlatilag egységes környezetet termet a tervezésnek, fejlesztésnek és a működtetésnek. Ez tekinthető a keretrendszer működtetéséhez, menedzseléséhez szükséges alap kompetenciának. Lefekteti a bázispontokat az alkalmazással, a szakmai nyelvvel, ütemtervekkel, a folyamattámogatásokkal, a kiértékeléssel és a fejlesztésekkel kapcsolatban.

Fontos megemlíteni, hogy az egységesítés doktrínája csupán javaslatokat tartalmaz. A tanúsítás megszerzéséhez nem kényszeríti az uniformizálásra a vállalatokat. Nem követeli külön sem a dokumentálást, sem a vezetői képviseletet, sem a megelőző tevékenységeket. A lényege egy kívánatos irányvonal, egy trend motiválása. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a felmerülő skrupulusokat mindenképpen vitassák meg ISO szakértőjükkel. Az új HLS struktúrában is a meg nem értettség és a félre interpretálás a legnagyobb rizikófaktor. Nincs rossz kérdés, csak fel nem tett kérdés. Az irányítási szakemberek pedig pont abban tudnak a legtöbbet segíteni, hogy rend legyen a fejekben a szabványokkal kapcsolatban, melyek a vállalati célok eléréséhez segítenek hozzá.