Minőségtervezés az ISO 9001:2015 szerintAz ISO 9001:2015 szabvány szerint: a minőségirányítási rendszer tervezésekor a szervezetnek figyelembe kell vennie az minőségirányítás alkalmazási területét, a vonatkozó követelményeket, és meg kell határoznia a kockázatokat és annak lehetőségeit. 


1. A kockázattal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek 
Az ISO 9001:2015 szabvány szerint: a minőségirányítási rendszer tervezésekor a szervezetnek figyelembe kell vennie az minőségirányítás alkalmazási területét, a vonatkozó követelményeket, és meg kell határoznia a kockázatokat és annak lehetőségeit. (6.1.1. pont)  
A minőségirányítás folyamatai különböző kockázati szinten állnak a célok elérésének tekintetében, ugyanakkor a bizonytalanság hatása is mást jelent az egyes szervezetek számára. A szervezet saját maga felelős az általa alkalmazott kockázatalapú gondolkodásért és a kockázatok kezelését célzó tevékenységeiért, beleértve a kockázatok meghatározásának bizonyítékául szolgáló dokumentált információk fenntartását, vagy ennek hiányát is. 
A MIR annak érdekében alkalmazza a feltárásukat, hogy:  
a) biztosítsa, hogy a minőségirányítási rendszer elérje a kijelölt céljait  
b) a kívánt hatásokat növelje  
c) a nem kívánt hatásokat megelőzze, vagy csökkentse  
d) folyamatos javulást érjen el  
2. Minőségcélok tervezése 
Dokumentált minőségcélok felállításával biztosítható a szervezet minőségpolitikájának való megfelelés, valamint folyamatosan fejleszthető a vállalkozás termékeinek/szolgáltatásainak minősége. A céloknak azt kell tükrözniük, amit a szervezet el akar érni, amíg a célkitűzések azt hivatottak meghatározni, hogy ezeket a célokat miként fogja elérni a szervezet. A célok és célkitűzések legyenek célszerűek, elérhetőek és mérhetőek, továbbá igazodjanak a szervezet üzleti céljaihoz és lehetőleg jelentsenek kihívást a szervezet számára.  
A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségcélok összhangban legyenek a minőségpolitikával, a vevői elvárásokkal és egyéb elvárásokkal, továbbá mérhetőnek legyenek és illeszkedjenek az alkalmazható követelményekhez. A céloknak relevánsak kell lenniük a termékek és szolgáltatások megfelelőségéhez, valamint a vevői elégedettség növeléséhez mérten. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni teljesülésüket és gondoskodni kell arról, hogy ezt a minőségcélokat a szervezet minden szintjén ismerjék, megértsék és megvalósítsák. A céloknak mindig naprakésznek kell lenniük, legyen átvizsgálva a folyamatos alkalmasság szempontjából. 
A minőségcélok elérésének megtervezésekor a szervezetnek meg kell határoznia:  
a) Mit fognak tenni? b) Milyen erőforrások szükségesek? c) Ki lesz a felelős? d) Mikorra készül el? e) Hogyan értékelik a kapott eredményt? 


3. Változtatások tervezése 
Az ISO 9001:2015 szabvány szerint a minőségirányítási rendszer szükséges változtatásainak meghatározásakor a szervezetnek előre tervezett módon kell cselekednie (6.3. pont)  
 
A minőségirányítási rendszerben a szükséges változtatásokat a cégnek tervezett módon kell végrehajtania. Tehát a szervezetnek figyelembe kell vennie:  
a) a változások célját és a potenciális következményeket;  
b) a minőségirányítási rendszer integritását;  
c) az erőforrások rendelkezésre állását;  
d) a felelősségek és hatáskörök elosztását vagy átcsoportosítását.