Hogyan felelj meg az Energiahatékonysági Törvénynek 2019-ben?

Az energiahatékonyságról szóló törvény több kötelezettséget is előír a nagyvállalatok számára, ilyen a négyévente teljesítendő energetikai auditálási kötelezettség, az éves nagyvállalati regisztráció, a regisztrációs díjfizetési kötelezettség, - ezek még mindig elkerülhetők, ha ISO 50001:2018 tanúsítással rendelkezik a cég-, illetve az éves energiafogyasztásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az energiafogyasztás mértékétől függően az energetikai szakreferens igénybevétele. 

1. A nagyvállalatoknak első alkalommal 2015. december 5-ig, majd négyévente energetikai auditálást kell lefolytatniuk. Az a nagyvállalat, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett, következő alkalommal 2019. december 5-ig köteles energetikai auditálást lefolytatni, függetlenül az első energetikai audit elkészítésének időpontjától. 

2. Az éves nagyvállalati regisztrációt a MEKH_NVREG megjelölésű nyomtatványon, elektronikus úton lehet teljesíteni. 

3. A regisztrációs díjfizetési kötelezettség teljesítése az alábbiak szerint történik. A MEKH számlaszáma: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  10032000-01714373-00000000 . Nagyvállalati regisztrációs díj befizetése esetén kérjük a közlemény rovatban feltüntetni:
- a regisztrálásra kötelezett gazdálkodó szervezet elnevezését és adószámát,
- az „NRD” megjelölést. 

A regisztrációs és a díjfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a nagyvállalat mentesül az energetikai auditálási kötelezettség alól.
A díjfizetést a regisztrációs kötelezettséghez kapcsolódóan évente kell teljesíteni.  A számlázással összefüggésben fontos tudni, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése értelmében a regisztrációs díjfizetésre vonatkozó jogszabályi rendelkezés számviteli bizonylatnak tekintendő. 

4. A nagyvállalatoknak minden év június 30-ig az éves energiafogyasztásukra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségük is fennáll. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges MEKH_ENHAT_VALLALAT nyomtatvány elérhető a Hivatal honlapjain. Energetikai szakreferenssel rendelkező nagyvállalat esetén az adatszolgáltatást a szakreferens teljesíti a szervezet nevében. 

5. Az energetikai szakreferens igénybevételére a jogszabályban meghatározott energiafogyasztású nagyvállalat köteles. Az energetikai szakreferens igénybevételének bejelentése a MEKH_ESZAKREF nyomtatvány útján teljesíthető. 
 
A nagyvállalat a nagyvállalati regisztrációt és az energetikai szakreferens igénybevételének bejelentését, valamint az energetikai szakreferenssel nem rendelkező nagyvállalat az éves energiafogyasztási adatszolgáltatását Ügyfélkapun keresztül teljesíti. Ehhez előzetesen szükséges a MEKH_EUGY nyomtatvány kitöltése és aláírási címpéldány csatolásával a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) kizárólag postai úton történő megküldése.

Részletesebb információt találsz itt: http://enhat.mekh.hu/index.php/2015/12/28/energetikai-audit/