TANÚSÍTÁS ÉS AUDIT

 

fej3

 

 

A TANÚSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

 

Az ISO tanúsítványt akkreditált tanúsító szervezetek adják ki, miután megbizonyosodtak arról, hogy a bevezetett irányítási rendszer működik, és a vállalkozás a mindennapi munka során igazodik az alkalmazott szabvány követelményeihez. Annak érdekében, hogy cége az ISO minősítést megszerezze, a tanúsító audit előtt két feltételnek kell teljesülnie:

• El kell végezni a belső auditokat. Ezt cége, saját alkalmazottaival végzi és ellenőrzi, hogy valóban megfeleljenek a dokumentációban megfogalmazott követelményeknek.

• Másodszor, szükség van arra, hogy fel tudja mutatni a cég a rendszer működőképességét, igazolni tudja azt, hogy a követelmények a gyakorlatban és a mindennapokban is teljesülnek.

 

A TANÚSÍTÁS MENETE

 

A fenti feltételek teljesülése után, az akkreditált tanúsító szervezet kijelölt auditora(i) megkezdi a rendszer felülvizsgálatát, amely egy kétlépcsős folyamat:

• Először a dokumentáció felülvizsgálata történik meg. Az auditor ebben az esetben azt vizsgálja, hogy a szabályzatok és folyamatleírások megfelelnek-e az alkalmazott ISO szabvány követelményeinek.

• Ezt követi a helyszíni audit a cég telephelyén, ahol az auditor azt ellenőrzi, hogy az előírások milyen mértékben teljesülnek a gyakorlatban. Erről úgy bizonyosodik meg, hogy véletlenszerűen ellenőrzi nyilvántartásokat, kérdéseket tesz fel a vezetőknek és az alkalmazottaknak valamint figyeli a munkatársakat munkavégzésük során. A cél, bizonyítékok alapján megállapítani, hogy a vállalat megfelel az ISO szabvány követelményeinek. Amennyiben az auditor eltérést vagy "nem-megfelelőséget" azonosít, cége lehetőséget kap arra, hogy korrigálja ezeket.

 

Ha nem lényegesek a megállapított hiányosságok (vagy ha az észlelt "nem-megfelelőséget" kijavították), az auditor javasolni fogja a tanúsítvány kiállítását. Az ISO tanúsítvány általában három évig érvényes. Megújításának feltétele, hogy cége a periodikus, úgynevezett felülvizsgálati auditokon is megfeleljen a szabvány követelményeinek (és ha volt, kijavítsa a nem-megfelelőségeket). A felülvizsgálati auditokat általában évente végzik.